รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Security-Guard-Patrol
HIP
GT4/1
TA1068
สามารถตั้งได้ 99 จุดตรวจ รองระบบแจ้งเหตุการณ์, ระบบ Identify รปภ. มีอุปกรณ์ชาร์จแบ็ต เก็บ Transaction สูงสุด 60,000 รายการ
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ