รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Auto-Sliding-Door
Motor Sliding

TA1231
Motor สำหรับควบคุมการ Sliding เปิด-ปิดประตู
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ