รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Hotel-Lock_Condo-Lock
Data Collecter
Mifare 13.56 Hmz
TA1236
เครื่องอ่านข้อมูล(Get Data) สำหรับ Download ดึงข้อมูลการใช้งานเข้า-ออกห้องพัก เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบการใช้งานการเข้า-ออก ประตู
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ