รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
AutoGate-Security
Gear-Rack

TA1246
Auto Gate Gear Rack ฟันเฟืองสำหรับจับประตูเพื่อขบมอเตอร์ในการสั่งการ Sliding เปิด-ปิดประตู 1 ชุดมี 4 เส้น (เส้นละ 1 เมตร)
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ