รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Folding-Gate
Folding-Gate Sensor

TA1255
ชุด Sensor สำหรับประตูเลื่อนประตูยืดพับเก็บโฟลดิ้งเกท แบบ Autometic ควบคุมโดยมอเตอร์ โดยชุด Sensor จะทำหน้าที่ Detect วัสดุที่กีดขวางโดยใช้ ระบบ Limit Switch เข้ามาช่วยเพื่อตรวจสอบและจะหยุดการปิด โดยจะเลื่อนเปิดเพื่อ Safty ผู้ใช้งานจากการโดนประตูหนีบ
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ