รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Keycard-Security
Finger-Scan
HIP C-806 Finger Scan
TA1303
HIP C-806 Finger Scan
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ