รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Barrier Gate System
Barrier Gate System
MAG AC220V.
TA1313
ระบบไม้กั้นทางเข้า-ออก หมู่บ้าน, โครงการ, อาคาร, โรงแรม, หน่วยงานสถานที่ราชการ ระยะปิดไม้กั้น 3, 4.5, 6 เมตร (Barrier Gate System)
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ