รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Barrier Gate System
Long Range Reader
SMC Long Range Reader Controll
TA1388
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล (Long Range Reader Controll)125 Khz. ระยะอ่านบัตรปกติ 1 เมตร เชื่อมต่อผ่านระบบ Wigand 26,34,42, RS-232, ABA-10,14 ใช้ไฟเลี้ยง 12V. เครื่องอ่านบัตรระยะใกลชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับชุดแขนกั้นทางเข้าออกรถยนต์ (Barrier Gate System)
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ