รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Auto-Sliding-Door
Belt

TA1419
สายพาน ส่งกำลัง สำหรับทำหน้าที่ขับเคลื่อนบานประตู โดยรับกำลังมาจากมอเตอร์
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ