รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
CCTV-Camera
CCTV-กล้องอินฟราเรด
TUM
TA0822
กล้อง CCTV-Infrared Fix Lens
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ