รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Keycard-Security
Finger-Scan
Bravo-8
TA0948
1.กดรหัส, 2.ทาบบัตร, 3.แสกนนื้ว(Finger-scan) เปิดประตู, บันทึกเวลาเข้าออกผู้ใช้งาน (Software) ผ่าน Lan
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ